Modellprojekt

Olifant har under  många år gjort modeller  och utställningsarrangemang.


De senaste modellalstren är  en stadsmodell av  Trelleborg  så som platsen kan ha sett ut omkring år 1000.  Modellen är gjuten  i järn på Ebbamåla bruk i skala 1:1000.


I Malmö står en stor modell av staden omkring år 1692. 

Denna är också i skala 1:1000.  Gjuten av Maiale konstgjuteri i Malmö.


 Ystads kloster  i skala 1:100 tillverkades 2016. Modellen gjöts

i brons under våren  2017 av AB Konstla i Stockaryd.


Två modeller av Odense i skala 1:1000 är under produktion. En föreställande staden 990 och en 1590. De kommer att stå centralt i staden, invid domkyrkan. I januari 2020 beräknas projektet vara klart


Arbetena sker i samarbete med AB Konstla


Se vidare på hemsidan www.stadsmodeller.se


 

Trelleborg

Trelleborg omkring år 1000. Förlaga i gips. Gjutet i järn med sandform vid Ebbamåla bruk.

Malmö

Malmö omkring 1690 i skala 1:1000. Modellen står utanför Malmö museers entré

Bronsgjutning Maiale konstgjuteri i Malmö

Ystad

Klart för formtagning inför gjutning i brons. Statyn av Franciskus och munkparaden

kommer nog inte att  ingå i det färdiga verket. Gjutningen görs av firma Konstla i Långö.Odense 990 och 1593 som original i vax gips och latex.

Klara för formtagning och bronsgjutning Oktober 2019