Böcker

Den fullständiga listan på publikationer finns på min hemsida på Lunds Universitet.

Här presenteras de senaste årens texter.

2013

 

Från byggnadsträl till järnskattebonde – arbetskraftsrekrytering och produktionslokalisering i det medeltida Skåne. I: Pettersson Jensen, I-M. et al. (red.) Berättelser från markerna. En antologi om järn, skog och kulturarv. En vänbok till Gert Magnusson. Skrifter från Bergslagens medeltidsmuseum 1. Norberg 2013. S.145-156.

 

Olav den Hellige: Nordens första helgon – Norges evige konge. 6 s. (Pdf från Svenska kyrkan,Höör församling: http://www.svenskakyrkanhoor.se/index.php?page=158)

 

Olofskulten i Hallaröd.  (Pdf från Svenska kyrkan, Höör församling:

http://www.svenskakyrkanhoor.se/index.php?page=158; även i Pilgrimens pärm.

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge, 2013 ,s.27 30:www2.sensus.se/Global/SkåneBlekinge/pilgrimsparmen_sensus_skane-blekinge.pdf)

 

 

2014

 

Borgeby från Arilds tid till Spegels dagar. Släktbron. Kävlingebygdens Släkt- och

Folklivsforskare 2014, årg. 30, 20-30.

 

 

Sentida unika i skånsk järnbrukshistoria. I: Ödman, A. (red.) Skånskt järn från Arilds tid till Frans Suells dagar – tre traditioner av järnforskning. University of Lund, Institute of archaeology and ancient history, Report Series 100. Norra Skånes medeltid 6. Lund 2014. S. 79-91.

 

2015

 

En borgexkursion med lite bredare diskussion. Elbogen. Malmö kulturhistoriska förenings årsskrift 2014, årg. 82, 85-98.

 

 

The Trelleborg Constructors. I: Larsson, L. et al. (eds.) Small Things – Wide Horizons, Studies in Honour of Birgitta Hårdh. Oxford 2015. S. 267- 272.

 

 

Preface (together with Anders Reisnert). I: Gutehall, A. & Ödman, C. (eds.) Castella Maris Baltici, XI. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XX. Malmöfynd 22. Turku/ Malmö. S. 7.

 

 

Forty Years of Castle Spotting – some reflections on the Scanian castle landscape.  S. 11-13 och Castles, Churches and a lot of Bus Riding – the excursions in Scania during the XI Castella Maris Baltici meeting 2012 in Malmö/ Osby. S. 15-38.. I: Gutehall, A. & Ödman, C. (eds.) Castella Maris Baltici, XI. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XX. Malmöfynd 22. Turku/ Malmö.

 

 

Ulf jarl, Knut den Store och Kävlinge bro. Ale. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge 2015: 3, 10-23.

 

 

2016

 

Örtofta gods – med rötter i ett broderskap för kyrklig vägförvaltning? Släktbron.

Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare 2016, årg. 32, 25-33.

 

Kävlinges historia. Från istid till enskifte. utg, Harjagers Härads Hembygds och folklivsförening. Kan beställas för under 200 kr på harjager.bygden@gmail.com

 

(Mellan slott och slagg. En vänbok till Anders Ödman. (red.) Ingrid Gustin, Martin Hansson, Mats Roslund & Jes Wienberg. Lund studies in medieval archaeology. Boken innehåller 32 artiklar, till största delen med anknytning till mina forskningsintressen.)

 

2017

 

Nulla die sine linea

 

2018

 

Frosta - mittens härad och Saxes röjning. Frostabygden 2018.

 

Lund för domkirken. Tidskriften Skalk nr 2 2018. Höjbjerg. I samarbete med Maria Cinthio.

 

Lunds Domkirkes opförelse. Tidskriften Skalk nr 3 2018. I samarbete med Maria Cinthio

 

Domkyrkoentreprenaden- förspel genomförande och avslutning (171 s.).Vägar mot Lund. Etableringen av staden och entreprenaden bakom stenbyggeriet. Red. Maria Cinthio och Anders Ödman. Historiska media, Lund.

 

Lilla Harrie och stora Örtofta. Två byar i Harjager, dynamik och divergens (248 s.) . Harjagers Härads Fornminnes- och Hembygdsförening. Kävlinge.  

 

2019


Ulf Jarl, Knut den Store och Kävlinge bro 1020 - ett spännande frågetecken ( 9 sid.). Släktbron Årg. 35. 2019. Kävlingebygdens Släktforskarförening.


 

Örtofta - Borgen, Gården, Slottet. En bok om Örtofta och dess herrar från 1000-tal fram till 1980-talet. Med kassaböcker och boupteckningar byggs en levande berättelse upp om får, ostar, hästar och Mästaren och hans slott. mm.

 

Kävlinges historia del 3. Industrialiseringen (delförfattare och redaktör) Delförfattare Nils Erik Winther och Ragnar Hellborg. Mitt bidrag :Den skånska industrialiseringen  -  I väntan på tåget. Harjagers Härads Fornminnes och Hembygdsförening. Kävlinge.


Livet på borgarna gick vidare. Recension av Martin Rundqvists bok "At home at the castle. Lifestyle at the strongholds of Östergötland, AD1200 - 1530". Publicerat i Populär arkeologi nr 4/2019.


2020 

Recension av Vagn Fabricius Buchwalds bok Jernets Danmarkshistorie  i Fornvännen.

 

Östra Sallerups kyrka i Frosta härad, Skåne: kolonisation och kulturella kontalter. Iconographisk post, Nordisk tidskrift för bildtolkning Nr 3/4 2020.

s. 5-29. English summary.


Vittsjö - Åter till byn. nya rön kring Vittsjös medeltid och namngivning. Wittsjö hembygdsförenings årsskrift 2020. s 48-62.


2021

Gudmuntorp kyrka - Husabygravar och bråkiga västgötar. Bygdeskrift 8. Södra ringsjöortens bygdeförening. s. 162-170.

Stenar kan berätta! Vä kyrka i Klarare belysning. Vä kyrka 900 år - 2021. Utg. Vä-Skepparslövs församling. Vä. s. 56-107.


Gud muntorps romanska kyrka. En vandring med Rickard Holmberg och strövtåg på egen hand. Ale. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge. Nr 1 / 2021.


Gudmuntorps kyrka och en västgötsk kung. Frostabygden 2021. s. 25-31.

Kommande texter:


The Örtofta tower house. Konferemnsartikel för Stirling University.


Lunds första stenbyggnader. samt Sten, slavar och vagnar.  Entreprenaden bakom domkyrkan. Kapitel i: Lunds domkyrka 2023 (arbetsnamn på större bokverk).


Ny omarbetad utgåva av Borgar i Skåne.

 


PDF - filer