Forskning

Norra Skånes Medeltid har pågått sedan 1986 och löper ännu Vid en föreläsning på Jernkontoret i Stockholm våren 2019 redovisades projektets status. Järnproducenten synes vara en frigiven slav. Nya stora järnframställningsplatser från sen tid har  påträffats vid Odeljunga


Sten och stentransport: ledde till boken Vägar mot Lund men projektet fortsätter.


Lilla Harrie-Örtofta- Två divergerande byar är en boktitel. Örtofta - borgen , gården, slottet är en annan titel där min närmiljö beforskas. 


Dateringen av Vä kyrka och stenmaterialet som kronologisk markör. Dateringen av kyrkan har styrts av en pergamentremsa funnen i det rivna 1600-talsaltaret. På remsan står 1122 vilket angivits som kalkmålningarnas datering. Men är det så enkelt? Medel finns för Dendrokronologisk datering av sakramentskåp samt en sircondatering av långhusets granitkolonner för att söka deras ursprung.

Kolonnerna visade sig komma från Nävlingeåsens flyttblock och inte från Egypten vilket många trott. Kyrkan med absid och dubbeltorn kan mycket väl vara från omkring 1121 men koret utan absid, har långt tidigare utgjort en egen kyrkobyggnad. Kolonnernas polerverk hittades vid kyrkbäcken och fler produkter därifrån söks.


Arkitekt Ferdinand Meldahl kommer att genomlysas under 2021 för att redovisas som en föreläsning i första rummet.


Projektet Borgar i Skåne fortsätte med en inventering av cirka 40 borgplatser och en del fältarbeten. Dykningar vid Vittsjöborg tex.