Forskning

Anders Ödman

Forskning


Norra Skånes Medeltid har pågått sedan 1986 och löper ännu Vid en föreläsning på Jernkontoret i Stockholm våren 2019 redovisades projektets status. Järnproducenten synes vara en frigiven slav. Nya stora järnframställningsplatser från sen tid har  påträffats vid Odeljunga


Sten och stentransport: ledde till boken Vägar mot Lund men projektet fortsätter.


Lilla Harrie-Örtofta- Två divergerande byar är en boktitel. Örtofta - borgen , gården, slottet är en annan titel där min närmiljö beforskas. Arkitekt Ferdinand Meldahl kommer att genomlysas under 2020.


Dateringen av Vä kyrka och stenmaterialet som kronologisk markör. Dateringen av kyrkan har styrts av en pergamentremsa funnen i det rivna 1600-talsaltaret. På remsan står 1122 vilket angivits som kalkmålningarnas datering. Men är det så enkelt? Medel finns för Dendrokronologisk datering av sakramentskåp samt en sircondatering av långhusets granitkolonner för att söka deras ursprung.


           

                Firma Olifant. Gamla vägen 12/Lilla Harrie 244 91 Kävlinge.  anders.odman.olifant@gmail.com     Tel.  0708-184300. Bg. 5701-4425