Anders Ödman

Kontakt;

Gamla vägen 12/Lilla Harrie

244 91 Kävlinge

0708-184300

anders.odman.olifant@gmail.com

Olifant är namnet på en  lur av elefantbete. Sådana lurar användes för att tuta ut meddelanden under medeltiden. Firma Olifant tutar ut kulturbudskap om medeltiden och alla möjliga andra tider.


 Olifant grundades 2003 då en existerande verksamhet fick ordnade former. Kurser, föreläsningar, urtredningar, utställningar, böcker, utgrävningar. modellbyggen mm. har gjorts. Allt med en vetenskaplig grund,  på ett populariserat sätt.


Jag är docent em. i medeltidsarkeologi vid institutionen för arkeologi vid Lunds Universitet.


Mina vetenskapliga meriter hittar du på www.ark.lu.se