Föreläsningar


Ofta utgör den pågående forskningen och mina intressen för stunden en stor del av föreläsningarna. De hålls dock inom en rimlig ram som beställaren önskat. Teman för föreläsningar är mycket varierade och många titlar har under åren sett dagens ljus.Hur kom all stenen till Lund. Den just nu pågående forskningen och det därmed mest aktuella föreläsningstemat handlar om den stora entreprenaden då Lunds Domkyrka byggdes. Berättelsen börjar i det nygrundade Lund på 950-talet. Stentransporter till lands och sjöss, oxar och vagnar, slavarbetare och deras frisläppande, vägar, broar och entreprenörerna presenteras.


Ingenting är längre som förut - en berättelse om kontinentaldrift, folkvandringar, klimat och hemska naturfenomen. (En föreläsning som kan väcka tankar).


Vä kyrka - en medeltida gåta. Berättelsen om ett projekt som försöker datera kyrkan och därmed de världskända kalkmålningarna. Mycket om drottningar och några kungar.


Den medeltida kolonisationen av skånes, smålands och blekinges skogar och åsar. Ett tidigare okänt förlopp som uppstod då stora mängder ofria familjer från lantbruk och byggnadsverksamhet gavs friheten under 1100-talet och började tillverka salt, järn , tjära och pottaska av skogens resurser.Trelleborgarnas ursprung och mening. En föreläsning som ställer tidigare tolkningar på kant. Namnet består av två led borg och träl  i betydelsen slav. Ett intressant resonemang kring dynasternas handelsplatser och mycket annat.Skånska kriget och slaget vid Lund.  Fokuserar på det civila samhällets lidande och hur snapphanar föddes. Den traditionella bilden av snapphanen ifrågasätts i stället träder en svårt traumatiserad människa fram vars tillvaro slagits i spillror.Kävlinges historia och slaget på Kävlingebro. Föreläsningen grundar sig på nya rön som publicerats i boken  Kävlinges Historia - från istid till enskifte. En intressant lektion i skånsk byutveckling och allmän historia med spännande episoder - slaget mellan Knut den store och Ulf jarl, en häxas öde, familjen som byggde kyrkan mm.Gropar jag grävt och människor jag mött. En berättelse om mig själv från barndomen i Vittsjö, mina arkeologiska erfarenheter från Riksgropen, Lyckeby, Nasafjäll och mina logi från slottet i Stockholm till Vandrarhemmet i Falköping. Många underhållade episoder.Arkitekt Meldahl - Mästaren, norra Skånes medeltid, Snell - Sveriges första tryckare, Skånska borgar och borgutveckling med flera titlar kan räknas upp. Eller beställ vad ni vill höra om.
Ring eller maila för beställning. Fakturering sker efter föreläsningen. Arrangören bör hålla med visningsutrustning.

Kalendarium:

 

 

2019

 

15 januari. Lilla Harrie och stora Örtofta. Kävlinge bibliotek kl 18

 

31 januari. LRF. veteranförening. Ekerödsrasten. En berättelse om domkyrkoentreprenaden och om kolonisationen av kongens allmänningsskogar. 12.

 

 

13 februari. Hemb. fören, Gamla Bjuv Skrombega akademi m fl. Skeneholmssalen,  baksid av bibl. i         Billesholm. Bjuvtraktens historia från geologi till stormaktstid. 18.30

 

2 mars. Torna härads hemb. fören. Årsmöte. Bokelunden i Torna Hällestad. Lilla Harrie och stora Örtofta- en berättelse om två byar i Harjager. 13.

 

7 mars. Eslövs församling. Kyrkkaffe i Örtofta församlingshem. Lilla Harrie och stora Örtofta med lite nytt om en bok om Örtofta slott. Tid Se kyrkans hemsida. 

 

11 mars Stockholm ABF, Sveav. . Helgeandsholmen, klimatet och mina äventyr. Unionen 9.45

 

14 mars Simrishamns museum. Sten och stentransporter etc. 14.

 

15 mars Jernkontorets Bergshistoriska utskott. Kungsträdg. Stockholm. Gåtan om de första medeltida järnmakarna i Skåne är löst. 13.

 

17 mars Gamla kyrkan i Kävlinge. Kristoffermässa och en liten kristofferberättelse. Se Svenska kyrkans hemsida.

 

20 mars. Lund  Polhemskolan. Lärarnas riksförbund. Hur kom all stenen till Lund. 19.

 

21 mars. Kävlinge Billingshäll. Lilla Harrie och stora Örtofta. 

 

21 mars . Vikingatider. Löddeköpinges församlingshem. "Ingenting är som förr" - en berättelse om den ständiga föränderligheten i landskap, klimat, relationer mm. Tid, se Vikingatiders hemsida

 

22 mars. Limhamns mötesplats. Skånska kriget.

 

28 mars. Harjager härads Fornminnes- och hemb fören. Årsmöte. Lilla Harrie byagård . Lilla harrie och byagårdens historia. 19

 

1 april. Miljöpartiet. Lilla Kulturhuset i Kävlnge. "Ingenting är som förr" - en berättelse om den ständiga föränderligheten i landskap, klimat, relationer mm. 18.

 

24 april. Färlövs kulturförening. Lillö och Härlöv - en berättelse om medeltid och lokalhistoria.. kl 19

 

28 april. Från Hög med buss till slaget vid Lund. Privat Kockkurs. 10 - 16

 

5 maj. Efter högmässan i Lackalänga kyrka. En berättelse om kyrkans konstskatter och en berättelse om  en kyrkas historia. Se Lackalänga Stävie församlings hemsida.

 

1 juni. Med buss till stenbrotten. Föreningen Norden, Danmark


2 juni. Med buss till stenbrott och kyrkor på Österlen. Arr Österlens museum.


14 juni. Bussfärd till stenbrotten, Ödmans prästgårdsträdgård och Örtofta slott. LRF-seniorer.


27 juli kl. 0900. Människor jag mött och gropar jag grävt. Föreläsning vid Åhus slottsruin.


2 augusti Eslövs församlingshem kl. 18.30. Föreläsning om Örtofta slott - en upptäktsfärd genom 1000 år.

 

5-7 augusti Vittsjö/Bjärnums sommarakademi. 5 augusti kl 18.30. Vad jag gjort sedan sist - Skånskt slottsliv på Örtofta.

 

18 augusti. Spridda tankar kring Hofterups historia från den stora tzunamin till 1600-talets krig. Hofterups kyrkstuga kl. 1300.


16 september 14.00-1600. Bygget av Lunds domkyrka - den stora entreprenaden. Domkyrkoforum. Se deras hemsida.


19 september. Vä kyrka - ett stort dateringsproblem. Diskussionsföreläsning. Cafe Adam. Västerkyrkan Lund.


12 oktober. Herrevadskloster - något om klostrets uppkomst och möjliga mening. Åsbo släkt och folklivsforskare. Klippan. Se deras hemsida.

 

4 november. Lunds domkyrka och blekinges kolonisation. Kyrkhults hembygdsförening. kl 19


8 november. Mötesplats Limhamn. Ingenting är längre som förut- kontinentaldrift, folkvandringar och klimat i Skåne under "all tid".

 

25 november. 18.30. Sällskapet Lundaakademiker. Lunds domkyrka och den stora entreprenaden.


2020

16 februari. 18.30. V. Karups föreläsningsförening.V. Karups församlingshem. Bjäres historia. 


1 april. 18.30. Kävlingebygdens släktforskarförening. Kommunhuset Kävlinge. Örtoftas historia.

 

Allt från mars struket pga Corona


2021

23 augusti. 17.00. Landskrona trakten före landskrona och stadens utveckling. Hotell Öresund för "Havsresan" och allmänheten.


15 september.18.00. Något om byns utveckling. Östra Sallerup. Invigning av modell med hjälp av landshövdingen.


23 oktober. 9.30. Frukost i Vä församlingshem. Jag presenterar min forskning kring kyrkan.


17 november. Örtoftas historia i Harjagerssalen, kommunhuset. Släktforskarföreningen.


18 november. Arkitekt Meldahls liv och verk. Borlunda kyrka.