Föreläsningar

Anders Ödman

FöreläsningarOfta utgör den pågående forskningen och mina intressen för stunden en stor del av föreläsningarna. De hålls dock inom en rimlig ram som beställaren önskat. Teman för föreläsningar är mycket varierade och många titlar har under åren sett dagens ljus.Hur kom all stenen till Lund. Den just nu pågående forskningen och det därmed mest aktuella föreläsningstemat handlar om den stora entreprenaden då Lunds Domkyrka byggdes. Berättelsen börjar i det nygrundade Lund på 950-talet. Stentransporter till lands och sjöss, oxar och vagnar, slavarbetare och deras frisläppande, vägar, broar och entreprenörerna presenteras.Trelleborgarnas ursprung och mening. En föreläsning som ställer tidigare tolkningar på kant. Namnet består av två led borg och träl  i betydelsen slav. Ett intressant resonemang kring dynasternas handelsplatser och mycket annat.Skånska kriget och slaget vid Lund. Fokuserar på det civila samhällets lidande och hur snapphanar föddes. Den traditionella bilden av snapphanen ifrågasätts i stället träder en svårt traumatiserad människa fram vars tillvaro slagits i spillror.Kävlinges historia och slaget på Kävlingebro. Föreläsningen grundar sig på nya rön som publicerats i boken  Kävlinges Historia - från istid till enskifte. En intressant lektion i skånsk byutveckling och allmän historia med spännande episoder - slaget mellan Knut den store och Ulf jarl, en häxas öde, familjen som byggde kyrkan mm.Gropar jag grävt och människor jag mött. En berättelse om mig själv från barndomen i Vittsjö, mina arkeologiska erfarenheter från Riksgropen, Lyckeby, Nasafjäll och mina logi från slottet i Stockholm till Vandrarhemmet i Falköping.Norra Skånes medeltid, Snell - Sveriges första tryclare, Skånska borgar och borgutveckling med flera titlar kan räknas upp
Ring eller maila för beställning. Fakturering sker efter föreläsningen. Arrangören bör hålla med visningsutrustning.

Kalendarium:

 

 

2019

 

15 januari. Lilla Harrie och stora Örtofta. Kävlinge bibliotek kl 18

 

31 januari. LRF. veteranförening. Ekerödsrasten. En berättelse om domkyrkoentreprenaden och om kolonisationen av kongens allmänningsskogar. 12.

 

 

13 februari. Hemb. fören, Gamla Bjuv Skrombega akademi m fl. Skeneholmssalen,  baksid av bibl. i         Billesholm. Bjuvtraktens historia från geologi till stormaktstid. 18.30

 

2 mars. Torna härads hemb. fören. Årsmöte. Bokelunden i Torna Hällestad. Lilla Harrie och stora Örtofta- en berättelse om två byar i Harjager. 13.

 

7 mars. Eslövs församling. Kyrkkaffe i Örtofta församlingshem. Lilla Harrie och stora Örtofta med lite nytt om en bok om Örtofta slott. Tid Se kyrkans hemsida. 

 

11 mars Stockholm ABF, Sveav. . Helgeandsholmen, klimatet och mina äventyr. Unionen 9.45

 

14 mars Simrishamns museum. Sten och stentransporter etc. 14.

 

15 mars Jernkontorets Bergshistoriska utskott. Kungsträdg. Stockholm. Gåtan om de första medeltida järnmakarna i Skåne är löst. 13.

 

17 mars Gamla kyrkan i Kävlinge. Kristoffermässa och en liten kristofferberättelse. Se Svenska kyrkans hemsida.

 

20 mars. Lund  Polhemskolan. Lärarnas riksförbund. Hur kom all stenen till Lund. 19.

 

21 mars. Kävlinge Billingshäll. Lilla Harrie och stora Örtofta. 14

 

21 mars . Vikingatider. Löddeköpinges församlingshem. "Ingenting är som förr" - en berättelse om den ständiga föränderligheten i landskap, klimat, relationer mm. Tid, se Vikingatiders hemsida

 

22 mars. Limhamns mötesplats. Skånska kriget kl 14

 

28 mars. Harjager härads Fornminnes- och hemb fören. Årsmöte. Lilla Harrie byagård . Lilla harrie och byagårdens historia. 19

 

1 april. Miljöpartiet. Lilla Kulturhuset i Kävlnge. "Ingenting är som förr" - en berättelse om den ständiga föränderligheten i landskap, klimat, relationer mm. 18.

 

24 april. Färlövs kulturförening. Lillö och Härlöv - en berättelse om medeltid och lokalhistoria.. kl 19

 

28 april. Från Hög med buss till slaget vid Lund. Privat Kockkurs. 10 - 16

 

5 maj. Efter högmässan i Lackalänga kyrka. En berättelse om kyrkans konstskatter och en berättelse om  en kyrkas historia. Se Lackalänga Stävie församlings hemsida.

 

1 juni. Med buss till stenbrotten. Föreningen Norden, Danmark

 

5-7 augusti Vittsjö/Bjärnums sommarakademi.

 

18 augusti. Lunds domkyrka och Blekinges kolonisation. Mörrums hembfören. prel

 

4 november.Lunds domkyrka och blekinges kolonisation. Kyrkhults hembygdsförening. kl 19

 

 

 

 

 

 

                Firma Olifant. Gamla vägen 12/Lilla Harrie 244 91 Kävlinge.  anders.odman.olifant@gmail.com     Tel.  0708-184300. Bg. 5701-4425